BI1 Eliöyhteisö

Lajien suhteita videoilla

Kir­voil­la ja muu­ra­hai­sil­la on kesinäinen suh­de, joka hyö­dyt­tää mo­lem­pia. Ky­sees­sä on löy­hä sym­bi­oo­si.

Am­pi­ai­set ovat pe­to­ja. To­sin vi­de­ol­la ne syö­vät jä­nik­sen raa­toa.

Puu­pis­ti­äi­nen mu­nii puu­hun ja sen touk­ka nä­ver­tää puu­ai­nes­ta eli on si­kä­li kas­vin­syö­jä, mut­ta sa­mal­la paha puun tu­ho­lai­nen.

Bi­o­lo­giaKurs­sit ja ma­te­ri­aa­lia30.1.2013