BI2 Solu ja perinnöllisyys

Opetussuunnitelma - Pakollinen kurssi

Tavoitteet

Kurs­sin ta­voit­tee­na on, että opis­ke­li­ja

Keskeiset sisällöt

Solu elä­män pe­rus­yk­sik­kö­nä

So­lun ener­gi­a­ta­lous

So­lu­jen toi­min­nan oh­jaa­mi­nen

So­lu­jen li­sään­ty­mi­nen

Pe­riy­ty­mi­sen pe­rus­teet

Po­pu­laa­ti­o­ge­ne­tiik­ka ja syn­teet­ti­nen evo­luu­ti­o­te­o­ria

By MesserWoland and Szczepan1990 (Own work), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) , via Wikimedia Commons

Gregor Mendel; http://commons.wikimedia.org; File:Gregor_Mendel.jpg;By Not Mentioned [Public domain], via Wikimedia Commons

Bi­o­lo­giaKurs­sit ja ma­te­ri­aa­lia30.1.2013