BI8 Mikrobiologian laborointikurssi

Opetussuunnitelma - Soveltava kurssi

Tavoitteet ja keskeiset sisällöt
Edellytykset:BI2
Suoritustapa ja arviointi

Microscopic view of dental plaque, showing Gram-positive and Gram-negative bacteria.; By Bob Blaylock (Own work) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Si­pu­lin so­lu­ja; By Dr. phil.nat Tho­mas Geier, Fachgebiet Botanik der Forschungsanstalt Geisenheim. [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Bi­o­lo­giaKurs­sit ja ma­te­ri­aa­lia30.1.2013