BI9 Etologia

Opetussuunnitelma - Soveltava kurssi

Luh­ta­kert­tu­nen pii­lot­te­lee vi­de­ol­la pus­kas­sa, mut­ta lau­lu kuu­luu: Las­ke­pa, mon­taa­ko tut­tua lin­tua se mat­kii.  Toi­nen Suo­men ke­sän mes­ta­ri­lau­la­ja on vii­ta­kert­tu­nen: Kat­so vi­deo

Kurssin tavoitteina on, että:
Edellytykset:
Toteutustapa ja arviointi
Bi­o­lo­giaKurs­sit ja ma­te­ri­aa­lia30.1.2013