BI1 Populaatioekologiaa

Esimerkkejä videoilla

Suo­tui­sis­sa olois­sa la­jin po­pu­laa­ti­on yk­si­lö­mää­rä saat­taa kas­vaa suu­rek­si. Kuo­pi­on Savi­lah­des­sa oli tou­ko­kuus­sa 2010 leh­to­ko­ti­loi­ta suo­ras­taan kasa­päin.

Muu­ra­hais­ten pe­säs­sä syn­tyy elo­kuus­sa li­sään­ty­mis­ky­kyi­siä, sii­vel­li­siä yk­si­löi­tä, jot­ka sit­ten läh­te­vät pa­riu­tu­mis­len­nol­le. Näi­tä ”len­to­muu­ra­hai­sia” voi läm­pi­mä­nä kesä­il­ta­na olla sa­mal­la pai­kal­la to­del­la run­saas­ti.

Val­ko­pos­ki­han­hi on esi­merk­ki la­jis­ta, joka on le­vit­täy­ty­nyt uu­teen, sil­le alun­pe­rin vie­raa­seen elin­ym­pä­ris­töön. Niin­pä nii­tä lai­dun­taa mm. Hel­sin­gin ja Es­poon vi­her­a­lu­eil­la ny­kyi­sin sa­ta­ma­ää­rin.

Bi­o­lo­giaKurs­sit ja ma­te­ri­aa­lia30.1.2013